RATY 0%!!! PIERWSZA RATA PO WAKACJACH! RATY 0%!!!

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SPORTIVO.pl


1. Sprzedaż jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Strony sprzedaży

2.1. Sprzedawca:

GPS1.pl Przemysław Pietraszewski - oficjalny partner sprzedaży detalicznej i hurtowej GARMIN Polska Sp.z o.o.
ul. Grunwaldzka 73
85-239 Bydgoszcz
NIP 641-137-18-76, REGON 240606679,
Nr wpisu do Ewidencji Gospodarczej prowadzone przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska: 23317/07 EWG.6411-205/07

Adres do korespondencji:
GPS1.pl
ul. Grunwaldzka 73
85-239 Bydgoszcz

2.2. Kupujący - wymagane dane:

2.2.1. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:

- imię i nazwisko,
- pełny adres,
- adres e-mail,
- numer telefonu,


2.2.2. Przedsiębiorca (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne), jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:

- pełna nazwa (bez skrótów),
- NIP,
- dane wymienione w punkcie 2.2.1.

3. Zamówienia

3.1. Zamówienia może składać pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca (jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

3.2. Zamówienia można składać poprzez:

- formularz zamówienia w Sklepie internetowym www.sportivo.pl
- pocztą elektroniczną na adres kontakt@sportivo.pl
- telefonicznie pod numerami podanymi na stronie sklepu www.sportivo.pl

3.3. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi w ciągu 24 godzin od chwili zamówienia licząc dni robocze, w drodze kontaktu telefonicznego lub e-mail. Potwierdzenie zamówienia jest warunkiem wykonania umowy.

3.4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Nabywcy (błędny numer telefonu lub adresu e-mail) złożone zamówienie zostanie anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

3.5. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.

4. Cena

4.1. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (jeżeli nie jest zaznaczone inaczej). Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.


5. Dostawa

5.1. Dostawy towaru realizowane są na terenie całego kraju przy udziale Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej, odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od wartości zamówienia. Szczegółowe informacje i cennik dostępne w sekcji informacje, a także w trakcie procesu zamawiania towaru. W większości zamówień, towar wysyłany jest do 24h po potwierdzeniu zamówienia. W szczególnych wypadkach czas dostarczenia towaru uzgadniany jest indywidualnie z klientem. Realizacja zamówienia rozpocznie się w dniu zamówienia lub najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Dzień roboczy to każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz wszystkich świąt. Przedmioty umieszczone w ofercie opisane jako "GRATIS" nie są częścią zamówienia i mogą być wysłane osobną przesyłką do odbiorcy po upływie 14 dni od momentu wysłania zamówienia.

6. Zapłata

6.1. Cena sprzedaży za zakupiony towar może być regulowana na kilka sposobów:

- przy odbiorze towaru gotówką w polskich złotych (w opcji -za pobraniem-),

- przedpłata na konto - towar jest wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty na koncie GPS1.pl

mBank
87 1140 2004 0000 3602 4662 2264

- raty


7. Reklamacje i gwarancja

7.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostarczanym towarze będą rozpatrywane natychmiast po zgłoszeniu tego faktu Sprzedawcy. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z pracownikiem garmin.sklep.pl pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej lub mailem na adres: kontakt@sportivo.pl celem wyjaśnienia sprawy.

7.2. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. W przypadku, kiedy odebrany towar nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą lub Gwarantem.

7.3. Podstawą uznania roszczeń reklamacyjnych Kupującego z tytułu gwarancji jest oświadczenie autoryzowanego serwisu lub gwaranta upoważniające do wymiany towaru.

7.4. Nie podlega reklamacji lub wymianie towar, gdy autoryzowany serwis stwierdzi, iż zgłoszona usterka powstała w wyniku niewłaściwego zamontowania, uruchomienia lub użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi.

7.5. Zakres gwarancji określa załącznik: szczegóły gwarancji.

8. Zwroty towaru

8.1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar jest sprawny, pozostaje kompletny, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza czynności zwykłego zarządu, czyli Klient może zapoznać się z właściwościami towaru w zakresie, w jakim dokonałby tego w sklepie stacjonarnym. W szczególności nie może rejestrować urządzenia w systemie GARMIN oraz wykonywać czynności, które wymagają lokalizacji poprzez GPS. Zwracany towar należy odesłać razem z fakturą lub paragonem. Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu. Zwracany Towar musi zostać odesłany przez dowolną firmę kurierską lub Pocztą Polską z zaznaczoną opcją "możliwość sprawdzenia zawartości przed odebraniem". Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "zwrot". Zwrot wartości produktu dokonamy na Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni. Nie podlegają zwrotowi koszty odesłania towaru do naszej firmy. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas na nasz koszt. Więcej na temat zwrotu towaru zakupionego przez internet można dowiedzieć się ze strony http://www.federacja-konsumentow.org.pl/story.php-story=31

9. Dane osobowe

9.1. Wypełniając formularz zamówienia z danymi klienta, zawarcie tych danych w e-mailu lub ich telefoniczne przekazanie jest równoznaczne ze zgodą na ich przechowywanie i przetwarzanie do celów sprzedażowych przez Sprzedawcę. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

10. Postanowienia końcowe

10.1. Obecność towaru w cenniku nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

10.2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

10.3. Ceny podane w sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym momencie obowiązywać w sklepach stacjonarnych sieci.

10.4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.5. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

10.6. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na
temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

10.7. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

10.8 Klauzula informacyjna dla klientów

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GPS1.pl Przemysław Pietraszewski z siedzibą w Bydgoszczy 85-239, przy ul.Grunwaldzkiej 73; NIP 641-137-18-76. W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę kontaktować się na adres e-mail: kontakt@sportivo.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zadań związanych z realizacją zamówień oraz marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w oparciu o uzasadniony interes administratora, którym jest realizowanie celów marketingu bezpośredniego.

W wyżej wskazanym celu przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa i adres placówki. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania wskazanych danych uniemożliwi Administratorowi danych prowadzenie działań związanych z realizacja zamówień oraz marketingowych.

Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane przetwarzane będą przez okres max. 10 lat.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

Ma Pani / Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych i do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.9. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.